Công bố danh mục tên các TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn phường Tân Phước năm 2023

UBND phường Tân Phước Quyết định công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn phường Tân Phước năm 2023.
Loading

5/5 - (1 đánh giá)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC